Excel začátečníci

Skripta (spíš pro pokročilé)

skripta.pdf

Materiály

Videa

generování datových řad zpracování tabulkových dat úvod do kontingenčních tabulek

Klávesové zkratky

* pokud se nachází daleko za posledními daty, je možné její pozici aktualizovat znovuotevřením sešitu