/ janturon.cz / Od kodéra k analytikovi

Od kodéra k analytikovi

 

Úvod do programování

Vzory řešení

Návrhové vzory

Implementované vzory

Vývoj aplikace