/ janturon.cz / poesie / snář

Snář

Byzanc, 9. stol. volný překlad

 

 1. Po žhavých uhlících choditi: škodu od nepřítele zažíti.
 2. Hrušky v rukou míti: naděje všechny ztratiti.
 3. Pomalu se pohybovati: zkoušky a trápení máš čekati.
 4. Do jeskyně býti zatažen: buď k odchodu do ciziny připraven.
 5. Hvězdy viděti: štěstí přeje ti.
 6. Po střeše choditi: nepřítelovu akci zmařiti.
 7. O kravách sny míti: smůla ve tvém žití.
 8. Na hroznech si pochutnávati: liják přijde vzápětí.
 9. Hřmění slyšeti: toť vůle andělů ve snu.
 10. Fíky-li ochutnáváš: o planých snech si zdáš.
 11. Mléko popíjeti: v duši budeš míti klid.
 12. Mléko viděti: nepřítel bude se rmoutit.
 13. Ve snu se smáti: nálada se zkazí.
 14. Starým se státi: v úctě budou tě mít drazí.
 15. Nahým býti: o majetek přijdeš.
 16. Zápach cítiti: zklamán budeš.
 17. Do tváře kouř ti je foukán: tento sen nebude jen zdán.
 18. Špínu a prach ve snu mít: staré rány na duši odhalit.
 19. S přáteli večeřet: usmíření přijde hned.
 20. Dobrého přítele objímati: ze štěstí budeš se radovati.
 21. V kostele býti: v těžké chvíli sám skončiti.
 22. Praská-li ti pás: cesta skončí raz.
 23. Hřebíky v rukou držeti: nepřítel udeří vzápětí.
 24. O klidném moři sníti: toť dobrá předzvěst v žití.
 25. Ve snu zemříti: starosti v životě nemíti.
 26. Salát-li pojídáš: na strasti se chystat máš.
 27. Bažinou se broditi: ránu na duši pocítit.
 28. Černého koně spatřiti: zlého osudu máš se bát.
 29. Bílého koně spatřiti: anděl při tobě bude stát.
 30. Ve snu létati: štěstí a úspěch čekati.
 31. Lišku potkati: s novinou se setkati.
 32. Sokol ve snu k tobě přiletí: přání brzy vyplní se ti.
 33. Ve snu plakati: šťasten býti.
 34. Zlomenou hůl si představovati: špatný konec míti.
 35. Klíče v rukou držeti: dobrý charakter dán je ti.
 36. Silnou větev brát: proti žalobě budeš stát.
 37. Na hnoji sedíš: zákon přestoupíš.
 38. Ze srázu padati: nehodu míti.
 39. Psy slyšet štěkati: škodu vandalů čekati.
 40. Na studni nebo jámě seděti: nic dobrého nevěstí.
 41. Lidský hlas ve snu mít: pravdu ve snu čistou zřít.
 42. Lvy spatřiti: vleklé spory začíti.
 43. O bílé kůži představy: toť slibné znamení.
 44. Bílý oděv nositi: vše v dobré se promění.
 45. Vidět vlka mordu doširoka otvírat: na tento sen nemusíš ohled brát.
 46. Čepel ve tvých rukou je: bitva se přibližuje.
 47. Matku objímat: štěstí předjímá.
 48. Myš ve snu mít: skryté má se prozradit.
 49. Mrtvý dobytek zříti: hladověti budeš.
 50. O mrtvých sníš-li: obchodem zchudneš.
 51. Duchy spatřiti: smutek a trápení zažíti.
 52. V rozbouřeném moři plouti: starosti těžce budou tě rmoutit.
 53. V klidném moři plavati: osud štěstí dává ti.
 54. O uschlých stromech sny-li máš: darmo se člověče namáháš.
 55. O perlách sníti: záplavu slz míti.
 56. Víno vytékající ze džbánu: toť konec zloby v tu ránu.
 57. Otrávené víno ve snu míti: mnoho utrpení má přijíti.
 58. Vína píti: zlé bude bytí.
 59. Ve snu se mýt: smutek tě opustí.
 60. Na horu šplhati: odvážné dobrodružství čekati.
 61. Olivový olej zříš: z nebezpečí se vysvobodíš.
 62. Po hadech šlapeš-li: zhatíš nepřátelské úmysly.
 63. Radost a ve snu milování: na duši přichází strádání.
 64. Spoután ve snu býti: zlé věci zažíti.
 65. O holubech sníš: škodu utrpíš.
 66. Na kameni seděti: svých očekávání máš se držeti.
 67. Čistý pramen viděti: zármutek v srdci přejde ti.
 68. Nohy si umývati: všeho trápení se zbaviti.
 69. Ploché nohy ve snu máš: trápení skryté vzpomínáš.
 70. Končetiny ve snu odťaty: nemáš se na cestu dávati.
 71. V plamenech se ocitat: lidé budou tě pomlouvat.
 72. Hříbě vidět běžeti: toť záhadu značí.
 73. Kůži tmavou míti: toť zlé znamení pro všechny.
 74. Černý oděv nositi: dobré sny nemíti.
 75. Růžový oděv nositi: dlouhé trápení zažíti.
 76. Rudý oděv nositi: věci dobrý konec budou mít.
 77. Korunu nositi: o všechny naděje máš přijít.
 78. Vrabci odlétají: ztrátu předjímají.
 79. O sloup se opírati: Boží milosti se dočkati.
 80. O meči zlomeném sen: nepřítel je oslaben.
 81. Vosy ve snu mít: na zákeřnost se připravit.
 82. Na zdi seděti: štěstěna přeje ti.
 83. Ve snu utíkat: budeš se ze života radovat.
 84. Vlasy mít ve snu stříhány: obchody nebudou vítány.
 85. Cítit vlasy ve snu vypadávati: velké nebezpečí chystá se ti.
 86. Sladkosti-li pojídáš: hořké chvíle zažít máš.
 87. Slepý ve snu být: toť příznivé znamení.
 88. O kapající vodě sen: nepřítel je vyzbrojen.
 89. Čistou vodu pít: štěstí bude ti přát.
 90. Kalnou vodu pít: osud bude se ti smát.
 91. Zajíce-li ve snu zříš: namáhavou cestu podstoupíš.
 92. Polibek či milování: před rezepří nic tě neuchrání.
 93. O bouři na moři snít: špatné obchody budeš mít.
 94. Sen o jasných hvězdách míti: rozřešení brzy máš najíti.
 95. Ruce si mýti: žalu se zbaviti.
 96. Sokola vidět vypouštět: zlý osud bude vládce mět.
 97. Roztrhanou košili viděti: mrzutosti pominou.
 98. O sněžení sníti: nové spory se vyvinou.
 99. Ke zlatu přijít: tvá přání nemají se vyplnit.
 100. Divokou řeku viděti: zlého pána trpěti.
 101. O vejcích si nechat zdát: s problémy máš počítat.