/ janturon.cz / Výuka / Java / První program

První program

Vstupní předpoklady

Tento kurz předpokládá, že víte, jak se pracuje s proměnnými, funkcemi, podmínkami, cykly a poli. Pokud si nejste jisti, projděte si nejprve kurz Javascriptu.

Javascript vs. Java

Java is to Javascript like car is to carpenter.

Zkrátka jsou to úplně jiné jazyky. Javascript je mladší z nich a podobné jméno odráží jen (úspěšnou) snahu napodobit univerzálnost a přenositelnost Javy do světa prohlížečů. Javascript napodobil i třídy Math a Date, tím ale podobnost končí, mnohem více si Javascript bere z Cčka.

srovnání programovacích jazyků

Hello World

Základní stavební prvek programů v Javě je třída (class). To je blok kódu, ve kterém se nachází datové položky (proměnné) a metody (funkce), souhrnně členy.

// třída Hello public class Hello { // metoda main - vstupní bod programu public static void main(String args[]) { // výpis "Hello world" na konzoli System.out.println("Hello, world"); } }

Spuštění programu

  1. Uložíme do souboru Hello.java (musí se jmenovat stejně jako třída).
  2. Zkompilujeme příkazem javac Hello.java. Tím se vytvoří soubor s objektovým kódem Hello.class
  3. Spustíme na virtuálním stroji (java "plugin" pro OS) metodu main příkazem java Hello.

Opakování